Czy nasz system zaopatrzenia w wodę pitną jest dobrze zabezpieczony?

Infrastruktura wodna to miejsca bardzo wrażliwe na ataki terrorystyczne, które mają na celu zniszczenie systemów przetwarzania i dostarczania wody pitnej. Gdy występują długoterminowe zakłócenia w dostawie wody pitnej, może dojść do skażenia jej przez szerzące się patogeny, chemikalia lub produkty radioaktywne, które z łatwością byłyby w stanie zatruć lub nawet zabić populację.

 

Często te miejsca znajdują się na terenach wiejskich i nie są objęte stałym nadzorem.

 

Aby wyeliminować ryzyko sabotażu wymagana jest czujność. Dzięki wczesnemu wykryciu niepokojących prób wtargnięcia możliwe jest zmniejszenie szkód wynikających z włamania lub ochronie kluczowych instalacji lokalnych, zwłaszcza stacji uzdatniania wody oraz zbiorników i wież wodnych.

Należy utrudnić dostęp do terenu, na którym znajduje się woda pitna, poprzez zabezpieczenie terenu wytrzymałym ogrodzeniem, chronionego dodatkowo barierami wejścia oraz uszczelnienie punktów wejścia na teren. Uzupełnieniem powinny być działania synergiczne, takie jak czujniki włamania, ciche alarmy połączone z policją oraz pomieszczeniem kontroli wody.

W przypadku alarmu konieczne jest natychmiastowe wysłanie pojazdu ze strażnikami lub wezwanie miejscowej policji. Niestety lokalna policja często nie zdaje sobie sprawy z tego jak niebezpieczny jest atak na stację wody pitnej lub zwyczajnie zajęta jest innymi zleceniami. Prywatni ochroniarze natomiast, przy zbyt dużej ilości bezpodstawnych interwencji, stwarzają bardzo wysokie koszty ochrony.
Kluczowe jest obniżenie więc liczby fałszywych alarmów, dzięki czemu wykrywane są tylko prawdziwe próby włamania.

Jeśli pozwolą na to zasoby, warto zastosować również monitoring parametrów jakości wody i monitoring zewnętrzny.

Skuteczną strategią, stosowaną często w innych infrastrukturach krytycznych, jest zainstalowanie dwóch warstw ochrony obwodowej. Pierwsza warstwa pełni rolę alarmu wstępnego i generuje zdalną ocenę CCTV, natomiast druga warstwa generuje interwencję na miejscu.

Stawy magazynujące czystą wodę pitną, są często bardzo rozległymi obszarami, co sprawia, że ich ochrona jest utrudniona. Dlatego proponujemy zastosowanie dwóch linii zabezpieczenia. Pierwszą, poza obwodem ogrodzenia, taka jak SIOUX MEMS PRO2 z redundancją. Ten system do wykrywania włamań montowany jest na ogrodzeniu i jest on odporny na uszkodzenie kabla, z inteligentnymi czujnikami MEMS, IP Native.

Druga linia zabezpieczenia, będzie ochraniać obszar wewnątrz obwodu ogrodzenia. Idealnym rozwiązaniem byłoby zainstalowanie barier mikrofalowych, które są jedną z najbardziej niezawodnych i bezpiecznych czujek wykrywających włamania. Taką barierą jest ERMO 482X3 Pro, która dzięki algorytmom "fuzzy logic" zapewnia niższy wskaźnik fałszywych alarmów ( 1 jednostka na rok) wraz z najwyższym prawdopodobieństwem wykrycia (minimum 0,99 w oparciu o stosunek s/n). Temperatura pracy bariery waha się od -35°C do +70°C, przy stopniu ochrony IP66.

Miejsca takie jak przepompownie, często zlokalizowane są bliżej miasta. Zazwyczaj są one mniej rozległe i posiadają wąską przestrzeń do ochrony obwodowej. W takim przypadku najlepiej sprawdzi się połączenie Sioux MEMSPRO wraz z liniową barierą mikrofalową MICRO-RAY. Ten rewolucyjny detektor jest niezwykle niezawodny, dzięki technologii mikrofalowej. Bariera ta zachowuje się jak bariera linowa IR, lecz jest ona odporna na wszelkie warunki pogodowe.

Należy jednocześnie pamiętać, że bliskość wody wymaga użycia materiałów odpornych na korozję. Akcesoria z tworzywa sztucznego, aluminium lub stali nierdzewnej są niezbędne by zapewnić długotrwałą pracę urządzeń. CIAS PIDS są wyprodukowane z materiałów wysokiej jakości, zaprojektowane do długich prac na zewnątrz, również w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Integracja FULL IP jest również kluczowym czynnikiem, duża odległość między miejscami nadzoru wymaga integracji z systemem CCTV. Na szczęście CIAS PIDS są już zintegrowane z głównymi markami technologicznymi.

 


Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu : biuro@cias.com.pl
tel. 42 236 37 38