KOMIKS – STUDIUM PRZYPADKU

Komiks ukazał się na łamach wydania 2/2020 Magazynu Ochrona i Bezpieczeństwo Obiektów i Biznesu
Zapraszamy do lektury!