Technologia SIOUX w ochronie parkingu

Technologia S– studium przypadku

Kilka kilometrów od lotniska Milano Linate znajduje się 4-gwiazdkowy hotel, należący do jednej z głównych grup hotelowych w Europie i na świecie.
Dodatkową potrzebą hotelu była ochrona ogrodzonego parkingu, na którym goście hotelowi pozostawiają samochody w trakcie pobytu. W ostatnim roku odnotowano włamania dokonane przez złodziei zainteresowanych głównie kradzieżą drobnych, nie zawsze szczególnie wartościowych przedmiotów pozostawionych w pojazdach. Włamania te oprócz utraty mienia skutkowały także, dość kosztownymi w usuwaniu, uszkodzeniami pojazdów, a przede wszystkim powodowały niemożność korzystania z pojazdów do czasu usunięcia tych uszkodzeń. Takie zdarzenia powodowały spory między właścicielem zniszczonego samochodu, któremu zależało na czasie dokonania naprawy (stłuczonej szyby, zepsutego zamka), a zarządem hotelu, który mimo chęci pokrycia kosztów naprawy, nie był w stanie pomóc poszkodowanemu w szybkiej naprawie szkód, tak by poszkodowany mógł w jak najkrótszym czasie znów móc korzystać z pojazdu.

Po dokonaniu odpowiedniej analizy i oceny ryzyka przez firmę z branży zabezpieczeń - Tema Impianti zaproponowano rozwiązanie firmy CIAS wykorzystujące innowacyjną technologię z zakresu zabezpieczeń elektronicznych obiektów. Rozwiązanie łączy w sobie dwie interakcyjne technologie, które niezależnie od siebie, ostrzegają ochronę hotelu w przypadku wystąpienia alarmu/naruszenia strefy chronionej.
System, zamontowany na ogrodzeniu, CIAS SIOUX MEMS, umożliwił natychmiastowe wykrycie wtargnięcia, podczas gdy seria kamer HD IP, z nagrywaniem wideo 7/24, umożliwia dokładną weryfikację punktu wtargnięcia, a tym samym umożliwia interwencję ochrony w określony miejscu w jak najkrótszym czasie. Dodatkową innowacyjnością zastosowanego rozwiązania jest sposób instalacji systemu.
Czujniki MEMS i kable połączeniowe zostały całkowicie zabezpieczone metalowymi skrzynkami i rurami, które praktycznie uniemożliwiają próby jakiegokolwiek uszkodzenia elementów systemu. To rozwiązanie z pewnością obniżyło całkowity koszt użytkowania instalacji w czasie (Tolat Cost of Ownership) dzięki zmniejszeniu ryzyka poniesienia dodatkowych kosztów eksploatacji, jednocześnie zwiększając rentowność funkcjonowania obiektu hotelowego poprzez zmniejszenie kosztów konserwacji systemu, a przede wszystkim zmniejszenie ryzyka wystąpienia kosztów dodatkowych związanych ze szkodami poniesionymi przez klientów hotelu i likwidacją tych szkód.
Dostarczony system zabezpieczający reprezentuje najnowocześniejszą technologię ochrony obwodowej, która integrując wszystkie elementy tego systemu w sieci IP, minimalizuje ilość połączeń, zwiększając wydajność systemu, co przekłada się bezpośrednio na jakość zabezpieczenia.