TRZY ROZWIĄZANIA DLA SEKTORA NAFTOWO

INFRASTRUKTURA O ISTOTNYM ZNACZENIU

Na liście miejsc, które wymagają szczególnej uwagi w zakresie środków bezpieczeństwa przeciw włamaniom, zakłady naftowe i gazownicze należą do najbardziej strategicznych obiektów.

(W przypadku niepożądanego wtargnięcia / włamania) Najpoważniejszymi zagrożeniami są:

- wybuch

- sabotaż (jego wpływ na produkcję energii w dzisiejszym świecie ma strategiczne znaczenie).

1. ROZWIĄZANIA DLA OBWODU ZEWNĘTRZNEGO

Takie miejsca są ogólnie chronione silnym, podwójnym ogrodzeniem, o wysokości około 2,50 m/ 3 m, zakończonym solidną, przestrzenną zasieką spiralną.
Ogrodzenie zewnętrzne jest zawsze wyposażone w elektroniczny system detekcji.
Musi to zapewnić wysoką zdolność wykrywania próby włamania, a jednocześnie nie może być pod wpływem działań, które mogą mieć miejsce poza ogrodzeniem.

Dzięki czujnikom MEMS, system montowany na ogrodzeniu SIOUX PRO2 jest nie tylko bardzo wrażliwy, ale także oferuje precyzyjną lokalizację punktu włamania. Umożliwia to ochronę długich obwodów poprzez ograniczenie infrastruktury i przejść kablowych, a także tworzenie stref alarmowych z dużą elastycznością, aby dostosować się do licznych kamer monitorujących obwód.

Jeśli kabel zostanie przecięty, istnieje funkcja zabezpieczenia na wypadek uszkodzenia części systemu (redundancji) w przypadku utraty komunikacji (sygnału), która jest niezbędna dla tego typu lokalizacji. Ponadto jego architektura (budowa systemu) z kablami miedzianymi w zestawach plug&play pozwala na naprawę systemu w ciągu kilku minut bez konieczności stosowania konkretnych rozwiązań technicznych.

 

Alternatywnie, gdy wymagana jest technologia światłowodowa, system APACHE FIBER może być stosowany w konfiguracji pojedynczej lub podwójnej pętli.

2. ROZWIĄZANIA OBOWIĄZUJĄCE WEWNĄTRZ OBWODU

W korytarzu wewnętrznym utworzonym przez 2 ogrodzenia proponuje się instalację barier bistatycznych ERMO482X3PRO. Technologia wolumetryczna umożliwia wypełnienie korytarza sygnałem mikrofalowym, a tym samym natychmiastowe przechwycenie każdej nieuprawnionej obecności. Analiza "Fuzzy Logic" zapewnia bardzo wysoką POD i jednocześnie najniższą, możliwą wartość (1 /jednostka /rok).

Kompatybilne z IP&PoE, systemy te można łatwo zintegrować w terenie za pośrednictwem sieci IP CCTV.
Zdalna konfiguracja i rozwiązywanie problemów pozwalają łatwo zarządzać dużymi systemami z dużą ilością barier.
Integracja z CCTV jest bardzo ważna dla optymalnego nadzoru miejsc, które często rozciągają się na szeroki zakres.

3. NIE ZAPOMINAJMY O BRAMACH!

Wreszcie o bramach. Jest to również sprawa kluczowa. Obszary, gdzie przestrzeń jest często ograniczona, można skutecznie chronić za pomocą kolumn MICRO-RAY, które emitują promienie mikrofalowe i są odporne na najtrudniejsze warunki środowiskowe. IP&PoE z maksymalnym poziomem bezpieczeństwa, zapewnia najwyższą wydajność wykrywania.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu: 
biuro@cias.com.pl
tel. 42 236 37 38