CIAS o zmianach w Normie Obronnej

W dniu 18 kwietnia 2016 r. została ogłoszona decyzja nr 98/MON Ministra Obrony Narodowej z 14 kwietnia 2016 r. "w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa". Decyzją tą wprowadzono m.in. długo oczekiwany pakiet norm serii NO-04-A004 Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe.

Zmian tym razem jest dużo. Ze względu na fakt, że CIAS sp. z o.o. zajmuje się dystrybucją systemów ochrony zewnętrznej i kamer termowizyjnych, skoncentrowaliśmy się na tej problematyce w artykule "Zmiany w Normie Obronnej dotyczące systemów ochrony zewnętrznej". Artykuł dostępny jest w czwartym wydaniu Magazynu Systemy Alarmowe.
Zapraszamy do lektury: http://www.systemyalarmowe.com.pl/

 

Zrzut ekranu (19)