Laboratorium CIAS

Badania i rozwój: laboratorium CIAS otrzymało nową komorę GTEM750

GTEM foto 600pxl

W ostatnim czasie CIAS ponownie zainwestował w swój dział badań i rozwoju (R&D) nabywając nowe urządzenie zwane komorą GTEM (Gigahertz Transverse Electro Magnetic), służącą do testowania produktów CIAS na kompatybilność elektromagnetyczną. Celem tych badań jest zapewnienie zgodności produkowanych przez CIAS czujek z coraz bardziej restrykcyjnymi przepisami, którym podlegają urządzenia służące do budowania systemów bezpieczeństwa na obiektach wysokiego ryzyka.

Laboratorium firmy CIAS w Mediolanie posiada już komorę anechoiczną (bezechową), która całkowicie izoluje urządzenia zainstalowane wewnątrz, na potrzeby pomiarów, od środowiska zewnętrznego oraz eliminuje wewnętrzne odbicia fal akustycznych i elektromagnetycznych. Komora ta, od 2008 roku, wykorzystywana jest do badań i rozwoju czujek i barier mikrofalowych oraz do testów kwalifikacyjnych tych urządzeń.

Nowa komora GTEM została zainstalowana w, specjalnie do tego celu zaprojektowanym, pomieszczeniu razem z innymi urządzeniami stosowanymi do pomiarów promieniowania elektromagnetycznego, EMI (interferencji elektromagnetycznej) i ESD (wyładowań elektrostatycznych). Komora GTEM750 jest już gotowa do wykonywania testów. Pozwala ona na pomiar odporności na promieniowanie elektromagnetyczne oraz emisyjności badanego urządzenia w zakresie częstotliwości poniżej 3GHz, czyli innej niż dla badań w komorze anechoicznej.

Korzystając z komory GTEM firma CIAS jest obecnie w stanie wykonywać pełne testy homologacyjne produkowanych czujek we własnym laboratorium, przed wysłaniem ich do certyfikacji w niezależnej instytucji. Wcześniejsze badania urządzeń we własnym laboratorium pozwalają na uzyskanie pomyślnych wyników pomiarów niezależnego laboratorium już od pierwszych testów, co znacznie skraca czas do wydania certyfikatów dla nowych lub ulepszonych czujek.

Dzięki zakupowi wspomnianego urządzenia do laboratorium CIAS ponownie potwierdza swoje zaangażowanie do projektowania i produkowania urządzeń najwyższej jakości, czym zwiększa swoją przewagę w stosunku do konkurencji.