SIOUX PRO2: czy wiesz o tym…

…że SIOUX PRO2 ZABEZPIECZY KAŻDY RODZAJ OGRODZENIA?

 

ŁATWOŚĆ KONFIGURACJI SYSTEMU Z UŻYCIEM SIOUX PRO2!

  • wybierz rodzaj ogrodzenia, który chcesz chronić, dedykowane oprogramowanie zapewnia predefiniowane ustawienia w zależności od wybranego typu,
  • podziel obwód na strefy, do 80 stref na jeden sterownik, w każdej strefie masz możliwość wykorzystania innych ustawień najbardziej odpowiednich dla niej ze względu na warunki instalacji lub typ ogrodzenia, w obrębie jednego sterownika mogą być użyte różne typy,
  • w wydzielonej wcześniej strefie, dostosuj czułość dla pojedynczego czujnika, bo być może ten segment ogrodzenia wymaga specjalnego nadzoru.

Niezależnie od warunków, które możesz napotkać w obrębie zabezpieczanego ogrodzenia, SIOUX PRO2 pozwala na jednoczesne korzystanie z parametrów domyślnych i swobodnego ich dostosowywania, aby zapewnić najwyższy standard zabezpieczenia w każdym punkcie ogrodzenia.