TEMPERATURA PRACY CZUJKI ALFA

Czujka mikrofalowa ALFA poddana została niezbędnym testom, które potwierdzają, że

zaprojektowana i wyprodukowana jest tak by pracować w temperaturze między

-30°C  - +60°C  (tylko w pomieszczeniach).

Niezmiernie dumni z naszej czujki zamieszczamy certyfikat potwierdzający jej możliwości: