TERMOWIZJA A NORMA OBRONNA

Temat wykorzystania kamer termowizyjnych na obiektach wojskowych i obiektach infrastruktury krytycznej w świetle Normy Obronnej został przez nas poruszony w bieżącym, 6/2016, wydaniu Magazynu Ochrona Mienia i Informacji.
Zapraszamy do lektury: https://ochrona-mienia.pl/

www.vumii.com.pl

OMiI-6-2016