Apache Fiber:niezawodna ochrona farm fotowoltaicznych

Technologie solarne jako sposoby pozyskiwania energii cieszą się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów. Energetyka odnawialna jest odpowiedzią na potrzebę globalnego przejścia na produkcję czystej energii. Jest także celem do spełnienia europejskich regulacji, które przewidują redukcję emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku. Dodatkowym impulsem w rozwoju technologii solarnych są rosnące koszta pozyskania energii ze źródeł tradycyjnych, eksploatowanych dotychczas, oraz konieczność dążenia do uzyskania “autonomii energetycznej.

Wraz z powstawaniem nowych farm fotowoltaicznych pojawia się potrzeba zabezpieczenia ich za pomocą wysokiej jakości, wydajnych i niezawodnych systemów anty inwazyjnych. Pojawia się tu oczywiste pole do rozwoju dla branży security w projektach nowoczesnych systemów ochrony obiektów. Niemniej ważne staje się utrzymanie i doskonalenie działających już systemów.

CIAS, dysponując ugruntowanym doświadczeniem w zakresie projektowania i planowania instalacji systemów ochrony farm fotowoltaicznych zapewnia kompleksowe rozwiązania dostosowane do indywidualnej charakterystyki obiektu i wymagań inwestycyjnych.

APACHE, WYJĄTKOWA I NIEZAWODNA TECHNOLOGIA

APACHE FIBER, jest systemem ochrony obwodowej opartym o technologię światłowodową, montowany na ogrodzeniach obiektów.
Wykorzystuje efekt optofoniczny do wykrywania typowych zagrożeń takich jak wspinanie się na ogrodzenie lub przecinanie go. System analizuje zebrane dane za pomocą specjalnych algorytmów i jest zdolny zdolnych do odróżnienia zjawisk naturalnych od rzeczywistych prób włamania.

Ponadto, po instalacji systemu, a więc w rzeczywistych warunkach pracy możliwe jest zoptymalizowanie parametrów detekcji za pomocą symulacji zdarzeń, które mają zostać wykryte. W rezultacie otrzymujemy ilość fałszywych alarmów zredukowaną do minimum.

Główne zalety tego rozwiązania to

  • wysoką skuteczność wykrywania naruszeń na ogrodzeniach sztywnych i elastycznych,
  • możliwość tworzenia systemów obejmujących swoim działaniem znaczne odległości bez konieczności stosowania dodatkowych źródeł zasilania,
  • całkowitą odporność na zakłócenia powstające w wyniku wyładowań atmosferycznych,
  • dużą przydatność w zakresie tworzenia systemów ochrony obwodowej w obiektach, w których występować mogę zagrożenia chemiczne lub w strefach zagrożonych wybuchem.

JAK SKONSTRUOWANY JEST SYSTEM

 

Kabel światłowodowy Fiber Cable jest elementem, który wykrywa naprężenia mechaniczne związane z włamaniem. Instaluje się go wzdłuż całego obwodu chronionego obszaru. Sygnały są przenoszone przez włókno Fiber Lead i przetwarzane przez sterownik Apache-Fiber CU.

W zależności od kształtu obwodu i stopnia czułości, który ma być uzyskany, można zastosować konfigurację z pojedynczym światłowodem (dla ogrodzeń o wysokości do 2,5 m) lub z podwójnym (do 4 m wysokości).
Każdy sterownik Apache-Fiber CU może nadzorować odcinek o długości 2000 m w przypadku pojedynczej strefy lub odcinek o długości 1000 m w przypadku strefy podwójnej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu:
biuro@cias.com.pl
tel. 42 236 37 38